PROHIBITIA 2024 (sectiunea a 2-a)

vezi aici sectiunea a 1-a si a 3-a :
1 - zone si perioade de prohibitie
3 - dispozitii finale

SPECII SI PERIOADE DE PROHIBITIE

 • Art 6.
 • - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii, dupa cum urmeaza:
 • a) stiuca, in perioada 1 februarie - 20 martie, fara a aduce atingere prevederilor art.1;
 • b) salaul si bibanul, in perioada 20 martie - 07 iunie inclusiv;
 • c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul(Zingel strebel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
 • d) coregonul si lipanul, tot timpul anului;
 • e) pastravul de mare tot timpul anului;
 • f) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, in perioada 1 ianuarie - 31 martie inclusiv si in perioada 01 octombrie - 31 decembrie incusiv;
 • g) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
 • h) racul de rau (Astacus astacus), in perioada 1 ianuarie - 15 iunie inclusiv, si in perioada 15 octombrie - 31 decembrie inclusiv;
 • i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durata de 62 zile in perioada 1 iulie - 31 august inclusiv;
 • j) racul (Astacus leptodactylus), pentru femele, in perioada 1 ianuarie - 9 aprilie, inclusiv si 1-30 septembrie iar pentru masculi in perioada 1 - 30 septembrie inclusiv, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
 • k) linul (Tinca tinca), in perioada 7 iunie - 6 iulie inclusiv, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
 • -(2) in apele Marii Negre se interzic:
 • a) retinerea, detinerea si comercializarea rechinului in perioada 15 martie - 15 aprilie inclusiv si in perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv;
 • b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante ,tot timpul anului;
 • c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
 • d) pescuitul gobiidelor, pe o durata de 31 de zile, in perioada 15 aprilie - 15 mai inclusiv;
 • e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva);
 • -(3) Perioada de prohibitie a calcanului este 15 aprilie - 15 iunie inclusiv.
 • -(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm ( 2a >= 400mm) iar dimensiunea minima a exemplarelor ce vor fi retinute pe timpul pescuitului, va fi de cel putin 45 cm ( lungime totala).
 • -(5) Pentru specia calcan, numarul maxim de zile de pescuit este de 180 de zile pe an
 • (6) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1, alin. (1), speciile marine de pesti altele decat cele prevazute la alineatele (2) si (3), sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
 • (7) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" in perioada de prohibitie a speciilor demersale se face doar in zonele desemnate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, la propunerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina 'Grigore Antipa' - INCDM Constanta, cu obligativitatea notificarii de catre agentul economic a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare in port a ambarcatiunilor.
 • (8) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ / sportiv al speciilor stiuca, salau, somn si crap, este permis numai cu eliberarea imediata a tuturor capturilor din aceste specii (catch & release), cu retinerea unui singur exemplar/zi, dar nu mai mare de 3kg, dintr-o singura specie ;
 • (9) In mod special, in raul Somesul Cald de la limita zonei de protectie integrala a Parcului Natural Apuseni, pana la confluenta cu Lacul Belis, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Raul Targului Superior (afluentii care conflueaza in lacul Rausor), respectiv Cuca, Batrana, Rausorul, Raul Targului amonte de Lacul Rausor, Raul Doamnei Superior de la izvoare - baraj Baciu, Lacul Urlea din judetul Brasov, Paraul Geoagiu de la izvoare pana la confluenta cu Raul Mures, Bistrita Aurie de la Pod Rotunda 47g 33m 36.4sN 25g 02m 37.1sE pana la confluenta cu paraul Tibau 47g 34m 30.7sN 25g 04m 36.1sE si de Pod Gandacu 47g 33m 01.7sN 25g 09m 36.1sE pana la pod rutier Botos 47g 31m 21.8sN 25g 12m 28.6sE, paraul Tibau de la izvoare pana la confluenta cu Bistrita Aurie, raul Avrig de la confluenta cu raul Olt pana la Poiana Neamtului intre coordonatele GPS 45g 43m 19.8sN 24g 20m 40.0sE - 45g 38m 06.4sN 24g 28m 19.4sE si aval Captarea Marsa coordonate GPS 45g 38m 31.6sN 24g 25m 42.2sE, raul Sadu Inferior - amonte lac Ciupariu 45g 38m 37.1sN 24g 05m 50.2sE pana la confluenta cu Valea Pinului 45g 36m 47.8sN 24g 01m 22.0sE, Bistra Ardealului de la canton silvic Bucova pana la confluenta cu raul Rusca din localitatea Voislova, raul Bistra Ardealului Mijlociu, raul Poganis (35km), de la Cadar Duboz, pana la Ulciuc, judetul Timis, Raul Somesul Mare Inferior, limite podul Cartivav coordonate GPS - 47g 26m 22sN 24g 53m 27sE, pana la Podul Aniesului coordonate GPS 47g 24m 46sN 24g 46m 09sE, valea Iadului de la izvoare pana la baraj Lesu si de la Pod 46g 51m 17.5sN 22g 40m 01.9sE - Baraj Munteni, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ / sportiv al tuturor speciilor de pesti este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);
 • (10) In mod special, pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Dambovita Superioara (Schit Dragoslavele - Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, paraul Carlibaba, de la izvoare pana la confluenta cu raul Bistrita Aurie 47g 34m 15.1sN 25g 07m 40.6sE, raul Bistrita Aurie de la confluenta cu paraul Tibau 47g 34m 30.sN 25g 04m 36.1sE pina la pod Gandacu 47g 33m 01.7sN 25g 09m 36.1sE si de la pod Rutier Botos 47g 31m 21.8sN 25g 12m 28.6sE pana la confluenta cu paraul Puciosu 47g 26m 30.0sN 25g 18m 15.9sE, pe Valea Iadului intre Baraj Lesu - Pod 46g 51m 17.5sN 22g 40m 01.9sE si baraj Munteni - confluenta cu Crisul Repede, Sebesul de Sus - aval Sebesul de Sus (Valea Moasei) de la 45g 36m 50.4sN 24g 24m 11.3sE - confluenta cu Raul Olt, Sebesul de Jos - Izvoare Confluenta cu Sebesul de Sus, urmatoarele zone de la izvoare pana la confluenta cu raul Olt, respectiv, Valea Strambii, Valea Rindibobului, Valea Lotrioarei si raul Vadului, Paraul Talmacel de la izvoare la confluenta cu raul Cibin, raul Mare si raul Mic Cibin de la izvoare pana la confluenta cu Lac Gura Raului, raul Valea Stezii de la izvoare pana la confluenta cu raul Cibin, raul Sadu Inferior aval Lac Ciupariu - confluenta cu raul Cibin, raul Magura Cisnadiei de la izvoare la confluenta cu raul Cibin si raul montan sadu II (Ciupariu), raul Dobra - Bucunici confluenta cu raul Sebes, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ / sportiv la pastrav este permis numai cu retinerea a maximum trei exemplare pe zi, masurand peste 25 cm lungime individuala.
 • (11) In raul Somesul Rece, de la izvoare pana la confluenta cu lacul de acumulare Gilau, in lacurile de acumulare din zona de munte a judetului Cluj: Floroiu, Belis-Fantanele, Tarnita, Somesul Cald, Gilau, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ / sportiv este permis fara retinerea speciei clean pana la data de 10 august 2023.
 • Art 7.
 • - Prohibitia pescuitului in scop comercial , recreativ/ sportiv si familial al speciilor rizeafca si scrumbie de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
 • a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 31 martie - 9 aprilie 2024 inclusiv;
 • b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 zile, in perioada 05 aprilie - 19 aprilie 2024 inclusiv;
 • c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Chiciu km 374,5 pe o durata de 15 zile, in perioada 15 aprilie - 29 aprilie 2024 inclusiv;
 • d) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Chiciu km 374,5 pana la Baraj Portile de Fier II, inclusiv bratul Gogosu km 874,8, pe o durata de 15 de zile, in perioada 25 aprilie - 09 mai 2024 inclusiv;
 • e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare pe o adancime de 5 kilometri in largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cate 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane;
 • f) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosas) se pot retine in vederea valorificarii.
 • Art 8.
 • Prin exceptie de la prevederile art. 7, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei, folosind maximum 2 setci, in perioada 24 aprilie - 03 mai 2024 inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului:

sectiunea 1-a - zone si perioade de prohibitie Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 12853 din 14.12.2023 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 139359 din 5.01.2024 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor;

sectiunea 3-a - dispozitii finale
- (1) Perioada de prohibitie a pescuitului in scop comercial, recreativ/sportiv si familial a scrumbiei de Dunare se poate modifica, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit...

Articole video legate de acest subiect :

 1. ------
solunar
cotele apelor Dunarii Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit fazele Lunii img

CELE MAI VIZIONATE ARTICOLE SI FILME