PROHIBITIA 2022 PE SCURT

Zone si perioade de prohibitie

 • Art 1.
 • - (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie - 07 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 zile, in perioada 24 aprilie - 07 iunie inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
 • - (2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice vii in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 zile, in perioada 09 aprilie - 07 iunie inclusiv.
 • - (3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in zona economica Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie- 07 iunie inclusiv.
 • - (4) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea in zona care constituie frontiera de stat cu Republica Bulgaria, pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie - 07 iunie inclusiv.
 • - (5) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in apele care constituie frontiera de stat cu Ucraina, inclusiv golful Musura pe o durata de 45 de zile, in perioada 24 aprilie - 07 iunie inclusiv.
 • (6) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie - 07 iunie inclusiv.
 • Art 2.
 • Pentru lacurile de acumulare destinate productiei de energie electrica, in perioadele de prohibitie este interzisa scaderea dirijata a nivelului apei, in scopul asigurarii protectiei zonelor de depunere a icrelor, cu exceptia considerentelor de prevenire a calamitatilor naturale.

Specii si perioade de prohibitie

 • art.6 (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
 • a)stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 martie 2022 inclusiv, fara a aduce atingere prevederilor art. 1;
 • b) salaul si bibanul, in perioada 20 martie - 07 iunie inclusiv;
 • c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul(Zingel strebel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
 • d) coregonul si lipanul, tot timpul anului;
 • e) pastravul de mare (somonul de Marea Neagra) tot timpul anului;
 • f) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 martie inclusiv si din 01 octombrie 2021 pana pe 31 martie 2022;
 • g) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru programele de populare a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
 • h) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 iunie inclusiv, si in perioada 15 octombrie - 31 decembrie inclusiv;
 • i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durata de 62 zile in perioada 1 iulie - 31 august;

Prohibitia scrumbiei de Dunare

 • - Prohibitia pescuitului in scop comercial , recreativ/ sportiv si familial al speciilor rizeafca si scrumbie de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
 • a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 25 martie - 3 aprilie inclusiv;
 • b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 zile, in perioada 31 martie - 14 aprilie inclusiv;
 • c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Chiciu km 374,5 pe o durata de 15 zile, in perioada 12 aprilie - 26 aprilie inclusiv;
 • d) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Chiciu km 374,5 pana la Baraj Portile de Fier II, inclusiv bratul Gogosu km 874,8, pe o durata de 15 de zile, in perioada 22 aprilie - 06 mai inclusiv;
 • e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare pe o adancime de 5 kilometri in largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cate 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane;
 • f) Se interzice pescuitul cu setci in perioada 15 aprilie - 30 mai 2021, inclusiv, in zona marina din perimetrul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', zona cuprinsa intre Zatonul Mare - zona strict protejata Sacalin Zatoane din UAT Sfantu Gheorghe, vechea cherhana - zona strict protejata Periteasca Leahova din UAT Murighiol si izobata 20 m, avand urmatoarele coordonate geografice (ETRS89): 44g 38m 13.67s; 29g 11m 29.11s
  44g 40m 35.49s; 29g 20m 30.49s
  44g 48m 21.83s; 29g 19m 27.84s
  44g 45m 26.17s; 29g 06m 05.65s.
 • g) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosac) se pot retine in vederea valorificarii.
 • Prin exceptie de la prevederile art. 7, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei, folosind maximum 2 setci, in perioada 14 aprilie - 23 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
solunar
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii