OUG 23/2008 completata de legea 317/2009

Pentru ca e bine ca fiecare pescar sa cunoasca legislatia in vigoare, mai jos am spicuit pentru dvs. cateva informatii privind sanctiunile, contraventiile si infractiunile privind legea pescuitului, preluate din ordonanta de urgenta nr. 23 din 2008.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

 • .....
 • Art 2 - in sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
 • .....
 • - 18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea masurilor pentru protejarea, conservarea si regenerarea resurselor acvatice vii;
 • - 19. pescuit ilegal - practicarea pescuitului fara respectarea reglementarilor in domeniul pescuitului;
 • .....
 • - 25. resurse acvatice vii - speciile de peste si de alte vietuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile si accesibile din habitatele piscicole naturale ale Romaniei;
 • .....
 • - 30. permis de pescuit - documentul individual si netransmisibil prin care se atesta dreptul de pescuit;
 • .....
 • - 42. furt piscicol - activitate infractionala care consta in furtul efectivului piscicol in tot sau in parte prin orice mijloace sau metode din amenajarile piscicole;
 • .....
 • - 43. braconaj piscicol - activitate contraventionala sau infractionala care consta in pescuitul fara licenta, autorizatie sau permis, a pestilor si a altor vietuitoare acvatice din habitatele piscicole naturale;

CAPITOLUL III - sectiunea a 5-a

 • Pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale
 • .....
 • Art 24 - In scopul asigurarii protectiei si conservarii resurselor acvatice vii si al evitarii conflictelor de interese intre activitatea de pescuit comercial si cea de pescuit sportiv, se stabilesc conditiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale astfel:
 • - a) in apele curgatoare si statatoare din zona montana, numai cu o singura undita cu maximum doua carlige sau cu o lanseta;
 • - b) in apele din zona colinara si de ses, pe tot cursul Dunarii si pe bratele sale, in Delta Dunarii, cu maximum 4 undite sau 4 lansete cu cate doua carlige fiecare;
 • - c) In apele teritoriale ale Marii Negre, cu maximum doua undite, doua lansete sau o taparina, cu cate 10 carlige fiecare;
 • - d) pescuitul salmonidelor in apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
 • - e) in apele din zona colinara si de ses, pe Dunare, in Delta Dunarii si in apele maritime un pescar sportiv poate retine din captura maximum 5 kg de peste/zi sau numai un singur peste, daca greutatea lui depaseste 5 kg;
 • - f) in apele de munte cu salmonide se pot retine de catre un pescar maximum 10 bucati/exemplare/zi, in total, din speciile: pastrav indigen, pastrav curcubeu, fantanel, lipan si coregon.

CAPITOLUL IX - Raspunderi si sanctiuni

 • .....
 • Art 55 -Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre persoane fizice sau juridice atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, civila sau penala.
 • .....
 • Art 57 - ABROGAT
 • Art 58 - Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 600 lei:
 • - a) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste si alte vietuitoare acvatice vii, efectuat fara permis in habitatele piscicole naturale;
 • - b) neprezentarea permisului, licentei sau autorizatiei atunci cand acestea sunt solicitate de catre persoanele imputernicite sa constate contraventiile sau/si infractiunile;
 • - c) incalcarea conditiilor prevazute in permis, autorizatie si/sau licenta;
 • - d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale.
 • - Art 59 - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o perioada de 90 de zile a permisului sau autorizatiei, dupa caz:
 • - a) prinderea salmonidelor cu mana;
 • - b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
 • - c) pescuitul cu mai mult de 3 muste artificiale in apele salmonicole;
 • - d) retinerea de catre o singura persoana care practica pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucati/exemplare/zi in total, din speciile de pastravi, lipan si coregon in apele de munte sau a mai mult de 5 kg de peste/zi, din zona colinara si de ses, cu exceptia cazului in care s-a pescuit un singur exemplar a carui greutate depaseste 5 kg;
 • - e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare.
 • - f) pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie.
 • - Art 60 - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durata de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:
 • - a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau in deriva pe mai mult de doua treimi din latimea raurilor, canalelor si a Dunarii;
 • - b) utilizarea la pescuit a setcilor sau avelor de orice fel in cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, in ghiolurile Belciuc-Erenciuc si in lacurile litorale;
 • - c) neducerea la indeplinire, la termenele si in conditiile stabilite, a masurilor dispuse de personalul cu drept de control si inspectie;
 • - d) capturarea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in raurile si in lacurile din zona de munte, precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si Prutului;
 • - e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.
 • - Art 61 - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3500 lei:
 • - a) introducerea in habitatele piscicole naturale sau in amenajarile piscicole, fara avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, a altor specii decat cele existente;
 • - b) nedetinerea licentei pentru desfasurarea activitatii de acvacultura.
 • - Art 62 - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1800 lei la 4000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durata de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, dupa caz:
 • - a) pescuitul comercial, retinerea la bord, transbordarea, descarcarea si comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minima legala;
 • - b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul si inspectia navelor/ambarcatiunilor, autovehiculelor, unitatilor de acvacultura, unitatilor de procesare si/sau comercializare, precum si in perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;
 • - c) utilizarea unei nave/ambarcatiuni la pescuitul in scop comercial, neinscriptionata cu marcaj exterior corespunzator licentei de pescuit.
 • - Art 63 - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 4000 lei la 8000 lei:
 • - a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajarilor piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 • - b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 • - c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, daca prin aceasta se pericliteaza existenta resurselor acvatice vii, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 • - d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpa a zonelor de protectie perimetrala a amenajarilor piscicole, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 • - e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care impiedica intrarea pestilor in sistemele de alimentare cu apa, irigatii, precum si in instalatiile hidroenergetice, daca nu constituie infractiune potrivit legii penale;
 • - f) neluarea masurilor pentru curatarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea resurselor acvatice vii la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;
 • - g) neasigurarea debitului de apa necesar in vederea dezvoltarii normale a faunei piscicole in aval de o lucrare de barare;
 • - h) aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricaror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile raurilor, paraielor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole;
 • - i) pescuitul lostritei;
 • - j) ABROGAT
 • - k) neexecutarea lucrarilor pentru protectia si refacerea habitatelor naturale ale pestilor si ale celorlalte vietuitoare acvatice vii;
 • - l) pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv pe cursul unei ape curgatoare in zona de 500 m aval de baraj;
 • - m) circulatia autovehiculelor de orice tip si transportul cu orice mijloace a bustenilor prin albia minora a raurilor si paraielor din zona de munte.
 • - Art 64 - Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani
 • - a) nedetinerea licentei/autorizatiei de pescuit comercial, pescuit recreativ/sportiv sau procesare, dupa caz;
 • - b) pescuitul prin orice metode al reproducatorilor, in perioada de prohibitie, si distrugerea icrelor embrionate de peste in zonele de reproducere naturala;
 • - c) pescuitul neautorizat al sturionilor;
 • - d) detinerea, transportul, comercializarea sturionilor, produselor si subproduselor de sturioni fara documente sau marcaje justificative legale;
 • - e) reducerea debitului si a volumului de apa pe cursurile de apa, in scopul pescuitului ilegal;
 • - f) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de catre persoane neautorizate, a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau cu terenurile inundabile;
 • - g) pescuitul comercial in habitatele piscicole naturale, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, in perioada de prohibitie si in zonele de protectie;
 • - h)ABROGAT
 • - i) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime legale;
 • - j) detinerea, transportul sau comercializarea fara documente legale a pestelui, icrelor sau produselor din peste obtinute din pescuit;
 • - k) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoanele neautorizate a navoadelor, voloacelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor, precum si a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;
 • - l) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaica si cu orice alte unelte intepatoare sau agatatoare, prin greblare sau harponare;
 • - m) producerea, importul, detinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasa de tip monofilament.
 • - Art 65 - (1) Urmatoarele fapte constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 3 ani si interzicerea dreptului de a pescui o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani:
 • - a) pescuitul electric, detinerea aparatelor si dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu japca si cu orice alte unelte neautorizate, precum si folosirea armelor de foc in scopul omorarii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;
 • - b) pescuitul cu unelte si scule neautorizate;
 • - c) pescuitul sau omorarea deliberata a mamiferelor marine.
 • - (2) Tentativa se pedepseste.
 • - Art 66 - (1) Sunt supuse ridicarii in vederea confiscarii uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la savarsirea infractiunilor.
 • - (2) Bunurile rezultate din savarsirea infractiunilor si contraventiilor, constand in peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice, sunt supuse confiscarii.
 • - (3) In cazurile de confiscare a bunurilor prevazute la alin. (1) si (2) organele de constatare dispun valorificarea lor in conditiile legii, contravaloarea facandu-se venit la bugetul de stat.
 • - Art 67 - (1) Pe langa organele de urmarire penala, sunt competente sa constate infractiunile prevazute la art. 64 si 65 si persoanele cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, Garzii Nationale de Mediu si din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.
 • - (2) Organele prevazute la alin. (1) au obligatiile organelor de constatare a infractiunilor, prevazute de Codul de procedura penala.
 • - (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 58 - 63 se fac de catre personalul prevazut la alin. (1).
 • - Art 68 - (1) Contraventiilor prevazute la art. 58 - 63 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • - (2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 58 - 63, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
 • - Ar 68 - (1) Furtul piscicol se pedepseste conform infractiunii de furt prevazute in Codul penal.
solunar
cotele apelor Dunarii Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit fazele Lunii img

CELE MAI VIZIONATE ARTICOLE SI FILME