PROHIBITIA 2024

vezi aici sectiunea a 2-a si a 3-a :
2 - specii si perioade de prohibitie
3 - dispozitii finale

ZONE SI PERIOADE DE PROHIBITIE

 • Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 12853 din 14.12.2023 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 139359 din 5.01.2024 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor;
 • luand in considerare prevederile:
 • - art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • - art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003
 • - art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 • - art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului, apelor si padurilor emit urmatorul ordin:
 • Art 1.
 • - (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie - 07 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 zile, in perioada 24 aprilie - 07 iunie inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
 • - (2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice vii in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 zile, in perioada 09 aprilie - 07 iunie inclusiv.
 • - (3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in zona economica Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie- 07 iunie inclusiv.
 • - (4) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea in zona care constituie frontiera de stat cu Republica Bulgaria, pe o durata de 45 de zile, in perioada 16 aprilie - 30 mai 2024 inclusiv.
 • - (5) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in apele care constituie frontiera de stat cu Ucraina, inclusiv golful Musura pe o durata de 45 de zile, in perioada 16 aprilie- 30 mai 2024 inclusiv.
 • (6) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii in Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 09 aprilie - 07 iunie inclusiv.
 • Art 2.
 • Pentru lacurile de acumulare destinate productiei de energie electrica, in perioadele de prohibitie este interzisa scaderea dirijata a nivelului apei, in scopul asigurarii protectiei zonelor de depunere a icrelor, cu exceptia considerentelor de prevenire a calamitatilor naturale.
 • Art 3.
 • - Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii:
 • - a) 500 m amonte si aval masurati pe axul albiei minore, din axul longitudinal al podurilor,care au cel putin un picior in albia minora a cursurilor de apa;
 • - b) raul Mures in zona localitatii Arad, intre cartierele Micalaca si Subcetate (zona dintre podul rutier si podul CFR);
 • - c) raul Mures in zona localitatii Cristesti, in spatele combinatului chimic Azomures - 1.400 m de la teava de gaz pana la 250 m aval podul de inele avand coordonatele 46.30'56.64"N, 24.29'44.01"E (mal drept amonte) si 46.30'35.90"N , 24.28'53.49"E (mal drept aval);
 • - d) raul Mures in zona localitatii Gheja, la podul de cale ferata (500 m aval si amonte de pod) avand coordonatele 46gr.27min.40.16sec N, 24gr.03min.40.43sec E (mal drept amonte) si 46gr.26min.07.59sec N, 24gr. 03sec. 34.54sec E (mal drept aval);
 • - e) raul Mures in zona localitatii Moresti - 2.900 m de la prag cascad in aval pana la podul de inele avand coordonatele 46gr.29min.17.05sec N, 24gr.26min.24.52sec E (mal drept amonte) si 46gr.33min.32.15sec , 24gr.33min40.98sec E (mal drept aval);
 • - f) raul Mures in zona localitatii Chinari - 500 m (250 m amonte si aval fata de curba) "la terenul de fotbal", avand coordonatele 46.36'11.51"N, 24.35'29.37"E (mal drept amonte) si 46.36'01.31"N, 24.35'20.75"E (mal drept aval);
 • - g) raul Mures, in zona Valenii de Mures, de la podul pietonal de trecere peste Mures- 300 m amonte si 200 m aval, avand coordonatele 46.53'13.60"N, 24.47'33.23"E si 46.53'07.61"N, 24.47'19.59"E;
 • - h) raul Mures, in zona Brancovenesti la baraj - 300 m amonte si 200 m aval, avand coordonatele 46.51'06.13"N, 24.46'00.82"E si 46.50'50.77"N, 24.45'57.29"E;
 • - i) localitatea Chinari la teava de gaz - 600m (400 m aval si 200 m amonte fata de teava), avand coordonatele 46.36'01.64"N, 24.35'18.12"E (mal drept amonte) si 46.35'44.11"N, 24.35'08.82"E (mal drept aval);
 • - j) raul Mures, in zona Cristesti de la canalul de scurgere a fabricii de bere Heineken - 200 m amonte, avand coordonatele 40gr.29min.54.03sec N, 24gr.27min.25.36sec E si 46gr.29min.55.30sec N, 24gr.27min.34.46sec E;
 • - k) raul Mures, 150 m amonte si aval de podurile care traverseaza raul Mures;
 • - l) raul Mures in zona localitatii Targu Mures, 300 m amonte Baraj Priza I, inclusiv Bratul Mort si paraul Cotus (limita amonte de 300 m are ca reper primul plop de la varsarea paraului Cotus in raul Mures), avand coordonatele 46gr.33min55.43sec N, 24gr.34min.10.90sec E - 46gr.33min.39.57sec N, 24ge.34min.02.52sec E;,
 • - m) raul Crisul Repede zona aval golf Santion 47gr.04min.45.9sec N 21gr.48min.39.2sec E pana la localitatea Tarian, priza de captare canalul Crisurilor Tarian 47gr.5min.17.16sec N 21gr.47min.2.01sec E;
 • - n) raul Crisul Repede, comuna Santandrei/localitatea Santion, 500 m aval 47.4'53,38 "N 21.50'16,25 "E si amonte 47.4'47,13 "N 21.50'49,84 "E de priza de apa statie sortare balastiera Aquaserv Santion;
 • - o) raul Olt aval baraj ACH Avrig avand coordonatele - latitudine 45.743333, longitudine 24.389500 - pana la 200 m aval confluenta cursului principal al Oltului cu bratul secundar avand coordonatele - latitudine 45.736774, longitudine 24.375538, pe ambele maluri;
 • - p) raul Mures in zona localitatii Chetani.
 • (2) In zonele mentionate la alin. (1) se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice vii incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 martie si in perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie prevazute in prezentul ordin.
 • Art 4.
 • - Se declara zone de refacere biologica pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
 • a) Pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazuta la art. 1 alin. (2);
 • b) Dunarea Veche sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;
 • c) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
 • d) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
 • e) Canalul Barbosu (canal care face legatura intre Canal Cardon si Canal Letea);
 • f) Canalul de legatura Lopatna, zona cuprinsa intre lacul Matita si lacul Merhei, in perioada 07 iunie - 1 noiembrie, pentru pescuitul recreativ / sportiv;
 • g) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe, in zonele cuprinse intre km.: 16-20, 29-44; 49-58; 64-84 tot timpul anului;
 • h) bratul Sfantu Gheorghe de la km 22 - 25, pe o durata de 60 de zile in perioada 1 martie-30 martie 2023 si 15 octombrie-13 noiembrie 2023, cu exceptia pescuitului scrumbiei fara a aduce atingere art. 7 lit. a);
 • i) lacul Cuejdel rezervatie naturala din judetul Neamt, tot timpul anului;
 • j) canalul dintre lacul Puiu si lacul Rosu de pe teritoriul RBDD tot timpul anului;
 • k) raul Bistrita Aurie de la izvoare pana la pod Rotunda, avand coordonatele 47.33m 36.4 "N, 25.02m 37.1 "E, tot timpul anului;
 • l) bratul secundar al raului Olt rezultat in urma devierii artificiale a raului Olt din zona localitatilor Sarata-Colun avand coordonatele (lat. 45.768266, long. 24.490176) pana la confluenta cu cursul principal al Oltului avand coordonatele (lat. 45.772138, long. 24.486772), tot timpul anului;
 • m) bratul secundar al raului Olt din zona localittaii Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig avand coordonatele ( lat. 45.746467, long. 24.383083) pana la confluenta cu cursul principal al Oltului avand coordonatele (lat. 45.739114, long. 24.376745), tot timpul anului;
 • n) albia veche a raului Olt, din dreptul localitatii Turnu Rosu, avand coordonatele: lat. 45.646288, long. 24.292240 - lat. 45.652728, long. 24.300248, tot timpul anului;
 • o) paraul Neagra din judetul Suceava intre Gura Negrisoarei si Gura Cristisorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
 • p) paraul Negrisoara din judetul Suceava intre Gura Negrisoarei si Darmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
 • q) raul Mures, tot timpul anului, in zonele:
 • - localitatea Petelea, curba de la Petelea, 700 m ( 450 m aval si 250 m amonte fata de curba) avand coordonatele 46.44'18.46"N, 24.42'26.13"E (mal drept amonte) si 46.44'3.13"N , 24.42'15.09."E(mal drept aval);
 • - aval de podul rutier Salard - 1.000 m avand coordonatele 46.56m 39.72 "N, 25.03m 56.34 "E (mal drept amonte) - 46.57m 07.08 "N, 25.04m 09.57 "E (mal drept aval);
 • - localitatea Targu Mures, amonte de Barajul Priza 1 "cart. Aleea C" - intreg Bratul Mort (partea dreapta a r�ului Mures), avand coordonatele 46.33m 55.43 "N, 24.34m 10.90 "E- 46.33m 39.57 "N, 24.34m 02.52 "E;
 • - localitatea Targu Mures, Baraj Priza 1 - 500 m in aval pana la canalul de scurgere, avand coordonatele 46.33m 38.26 "N, 24.34m 02.87 "E - 46.33m 32.15 "N, 24.33m 40.98 "E;
 • - localitatea Targu Mures, Baraj Priza 2 "Ady", 600 m aval baraj pana la al doilea dig de piatra, avand coordonatele 46.32m 40.95 "N, 24.31m 53.15 "E (mal drept amonte) si 46.32m 27.18 "N, 24.31m 32.20 "E (mal drept aval);
 • - raul Mures in dreptul localitatii Galaloaia - podul Borzia;
 • r) se interzice pescuitul cu setci in perioada 9 aprilie-30 noiembrie inclusiv, in zona marina din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", zona cuprinsa intre Zatonul Mare - zona strict protejata Sacalin Zatoane din UAT Sfantu Gheorghe, canal Periteasca - limita zona strict protejata Periteasca Leahova din UAT Murighiol, in perimetrul delimitat de traseul liniei de mal si izobata 20 m, avand urmatoarele coordonate geografice (ETRS89):
  44.38m 13.67 "N; 29.11m 29.11 "E
  44.40m 35.49 "N; 29.20m 30.49 "E
  44.48m 21.83 "N; 29.19m 27.84 "E
  44.46m 12.25 "N; 29.08m 20.08 "E;
 • s) raul Tarnava Mare, in perimetrul orasului Odorheiu Secuiesc, tot timpul anului;
 • s) paraul Caian de la confluenta cu paraul Chiscadaga pana la varsare in raul Mures, tot timpul anului;
 • t) raul Ponor de la izvoare pana la confluenta cu raul Crisul Alb, tot timpul anului;
 • t) raul Izvor de la izvoare pana la confluenta cu raul Crisul Alb, tot timpul anului;
 • u) raul Crisul Alb superior de la izvoare pana in localitatea Brad, tot timpul anului;
 • v) raul Romosel de la izvoare pana la podul Maiorului, tot timpul anului;
 • w) raul Densus-Galbena de la izvoare pana la confluenta cu Raul Mare, tot timpul anului;
 • x) raul Malaiesti de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
 • y) raul Mitesti de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
 • z) Raul Alb de la izvoare pana la confluenta cu raul Strei, tot timpul anului;
 • aa) raul Rausor de la Paltinei pana la confluenta cu Raul Mare, tot timpul anului;
 • bb) raul Zeicani de la paraul Aninei pana la localitatea Hatagel, tot timpul anului;
 • cc) raul Cerna Inferioara I de la barajul Cincis pana la iesirea din localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
 • dd) raul Slasti de la izvoare pana la confluenta cu raul Cerna, tot timpul anului;
 • ee) raul Somesul Mare, 200 m amonte de la barajul priza alimentare cu apa a localitatii Beclean, tot timpul anului;
 • ff) raul Somesul Mare, 200 m aval si amonte de la confluenta cu raul Sieu, barajul, tot timpul anului;
 • gg) raul Sieu, 200 m amonte de la confluenta cu raul Somesul Mare, tot timpul anului;
 • hh) raul Mures, judetul Arad, in zona balastierelor "La Vulpe" si " Del Bono" avand coordonatele 46.7'44"N, 21.29'18"E (amonte) si 46.8'9"N, 21.28'12"E (aval), tot timpul anului;
 • ii) raul Timis, municipiul Lugoj, intre podul vechi de fier si podul de beton, tot timpul anului;
 • jj) raul Timis, localitatea Sag, de la 100 m amonte de podul de cale ferata si pana la 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
 • kk) raul Timis, 300 m aval de pod rutier Albina de pe soseaua Timisoara-Buzias, tot timpul anului;
 • ll) raul Buzau cu afluentii sai, amonte de confluenta cu paraul Dalghiu, tot timpul anului;
 • mm) paraul Dalghiu pe toata lungimea sa, tot timpul anului;
 • nn) bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie - 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 01 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, exceptie pescuitul comercial la scrumbie, fara a aduce atingere perioadelor de prohibitie prevazute in prezentul ordin;
 • oo) fluviul Dunarea, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 zile, in perioada 01 martie � 29 aprilie inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, exceptie pescuitul comercial la scrumbie, fara a aduce atingere perioadelor de prohibitie prevazute in prezentul ordin;
 • pp) bratul Borcea, zona km 37 - 41 ( Stelnica - Fetesti), pe o durata de 60 zile, in perioada 01 aprilie - 29 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv;
 • qq) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", inclusiv zona de renaturare Zagan, tot timpul anului;
 • rr) zona bazinului Dunarica ( brat Smarda) de la confluenta cu bratul Ara (X=581892,421, Y=269290,926) pana la Vama noua (X=579526,105, Y=268507,768), tot timpul anului ;
 • ss) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:
 • coordonate in stereo 70
 • sectoarele zonei A
 • 257164, 788456 si respectiv 256493, 788501
  257052, 787992 si 256509, 788802
  259130, 788415 si 256202, 788814
  259167, 788447 si 256190, 788515
 • Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine (in partea vestica, linia tarmului)
 • 260634, 788334
  260642, 800173
  254039, 800173
  255143, 788425
 • Coordonatele geografice ale celor doua zone (in ETRS89) sunt dupa cum urmeaza:
 • Sectoarele zonei A:
 • 43 gr 45 min 25,394 sec , 28 gr 34 min 49,673 sec si respectiv: 43 gr 45 min 03,625 sec, 28 gr 34 min 50,360 sec
  43 gr 45 min 22,434 sec , 28 gr 34 min 28,744 sec si 43 gr 45 min 03,712sec , 28 gr 35 min 03,824 sec
  43 gr 46 min 29,049 sec , 28 gr 34 min 51,717 sec si 43 gr 44 min 53,764 sec , 28 gr 35 min 03,754 sec
  43 gr 46 min 30,200 sec , 28 gr 34 min 53,219 sec si 43 gr 44 min 53,803 sec , 28 gr 34 min 50,388 sec
 • Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine( in partea vestica, linia tarmului)
 • 43 gr 47 min 17,817 sec , 28 gr 34 min 51,065 sec
  43 gr 47 min 00,814 sec , 28 gr 43 min 39,704 sec
  43 gr 43 min 27,240 sec , 28 gr 43 min 26,172 sec
  43 gr 44 min 20,064 sec , 28 gr 34 min 44,310 sec
  si a carei limita dinspre mal este balizata, in tot timpul anului.
 • ss) interiorul bazinului portuar Mangalia, de la DJ 391B (43.48 N, 28. 31'E) pana la podul metalic pentru cale ferata (43.48 N, 28. 32'E), tot timpul anului;
 • tt) raul Susita Verde 25 km de la izvoare pana la sat Vaidei, tot timpul anului;
 • tt) Raul Targului Superior (afluentii care conflueaza cu lacul Rausor) respectiv Cuca, Fracea, Batrana, Valea Larga, Raul Targului amonte de Lacul Rausor, Baratu, tot timpul anului;
 • uu) raul Avrig partea superioara pe o distanta de 4Km masurata de la izvoare, cuprinsa intre coordonatele GPS 45.36'23.4"N 24.28'29.1"E - 45.38'06.1"N 24.28'19.5"E;
 • vv) raul Jibrea afluent drept al Avrigului pe o distanta de 5,5Km masurata de la izvoare, cuprinsa intre coordonatele GPS 45.36'23.2"N 24.25'17.9"E - GPS 45.38'31.0"N 24.25'41.7"E;
 • xx) lac montan Iezerul Mare;
 • yy) lac montan Iezerul Mic;
 • zz) Valea Stezii Superioara - afluent Pila Moale 45.40'34.6"N 23.59'22.4"E - pana la izvoare;
 • aaa) Sebesul de Sus (Valea Moasei) Superioara 45.36'50.4"N 24.24'11.3"E - pana la izvoare;
 • bbb) raul Mare Cibin - afluentul Besineu de la Pod Niculesti 45.39'13.9"N 23.50'27.9"E - pana la izvoare;
 • ccc) raul Mic Cibin - afluenti Foltea, Rudarilor, Comenzi - de la confluenta cu Raul Mic Cibin pana la izvoare;
 • Art 5.
 • - (1) in zonele si perioadele mentionate la art. 3 si 4, sunt interzise:
 • a) pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si vietuitoare acvatice vii;
 • b) lucrari in zona malurilor, taluzurilor si albiei minore, care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea / bararea cursului apei, taierea si recoltarea arborilor si arbustilor, extragerea de namol, nisip si pietris;
 • - (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la alin. (1) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
 • a) cand pescuitul se desfasoara in scop stiintific;
 • b) din considerente de prevenire a calamitatilor naturale.
 • c) realizarea de obiective noi declarate de interes si securitate nationala potrivit prevederilor legale, precum si realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii la obiectivele si constructiile existente.

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului:

sectiunea 2-a - specii si perioade de prohibitie
- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
a) stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin ....

sectiunea 3-a - dispozitii finale
- (1)Perioada de prohibitie a pescuitului in scop comercial, recreativ/sportiv si familial a scrumbiei de Dunare se poate modifica, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit...

solunar
cotele apelor Dunarii Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit fazele Lunii img

CELE MAI VIZIONATE ARTICOLE SI FILME