PROHIBITIA 2022(sectiunea a 3-a)

vezi aici sectiunea a 1-a si a 2-a :
1 - zone si perioade de prohibitie
2 - specii si perioade de prohibitie

DISPOZITII FINALE

 • Art 9.
 • (1) Perioada de prohibitie a pescuitului in scop comercial, recreativ/sportiv si familial a scrumbiei de Dunare se poate modifica, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, prin ordin comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Mediului Apelor si Padurilor.
 • (2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibitie se poate prelungi, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", prin ordin comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Mediului Apelor si Padurilor.
 • Art 10.
 • (1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale.
 • (2) Se interzice utilizarea beam-traulului si a dragii hidraulice de la mal pana la izobata de 15 m, pe toata lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44.20' N) pana la granita cu Bulgaria (43.44' N).
 • (3) Se interzice utilizarea beam-traulului si a dragii hidraulice pe teritoriul RBDD de la mal pana la izobata de 20 m, pe toata lungimea liniei litorale, de la granita cu Ucraina (45.11' N) pana la Cap Midia (44.20' N).
 • - (4) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
 • - (5)Se interzice folosirea navoadelor in perimetrul Deltei Dunarii, cu exceptia complexului lagunar Razim - Sinoe, cand nivelul / cota Dunarii la Tulcea este sub 80 cm
 • (6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in perioada 01 iunie - 30 septembrie inclusiv, cu exceptia setcilor compuse avand latura ochiului plasei de a = 70/100 mm, 2a = 140/200 mm
 • -(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim - Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.
 • (8) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti, cu specificarea ca se admite pescuitul cu setci, vintire si taliene.
 • (9) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' este permis pescuitul cu carlige cu nada tip paragate si pripoane, mai putin in zona marina a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu respectarea prevederilor legale.
 • (10) In perimetrul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' este interzis pescuitul comercial cu pripoane, cu exceptia pescarilor autorizati care au arondata ca zona de pescuit comercial doar bratele Dunarii, tot timpul anului 2021.
 • (11) Se interzice pescuitul comercial in reteaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigatie si hidroenergetice si ramificatiile acestora, a caror latime a luciului de apa este mai mica de 50 m.
 • Art 11.
 • -(1)Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
 • -(2)Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic.
 • Art 12.
 • - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura inclusiv celor situate in ariile naturale protejate.
 • -(2) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole aflate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", in perioada de prohibitie, se face prin notificarea prealabila cu cel putin 48 de ore inainte a reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si ai Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
 • Art 13.
 • - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Art 14.
 • La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, ordinul MADR/MMAP nr. 58/462/2021 privind stabilirea perioadelor si a zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie si refacere biologica a resurselor acvatice vii in anul 2021, publicat in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I nr. 278 din 19 martie 2021, se abroga
 • Art 15.
 • Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului:

sectiunea 1-a - zone si perioade de prohibitie Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 2874/08.03.2021 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 196790/17.03.2021 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor;

sectiunea 2-a - specii si perioade de prohibitie
- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii, dupa cum urmeaza:
a) stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin ....

solunar
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii