PROHIBITIA 2021 (sectiunea a 2-a)

ATENTIE ! - acesta este doar un proiect de ordin

vezi aici sectiunea a 1-a si a 3-a :
1 - zone si perioade de prohibitie
3 - dispozitii finale

SPECII SI PERIOADE DE PROHIBITIE

 • Art 6.
 • - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii, dupa cum urmeaza:
 • a) stiuca, in perioada 01 februarie 2021 - 15 martie 2021 inclusiv si in perioada 01 februarie 2022- 15 martie 2022, fara a aduce atingere prevederilor art.1;
 • b) salaul si bibanul, in perioada 28 martie - 07 iunie inclusiv;
 • c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul(Zingel strebel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
 • d) coregonul si lipanul, tot timpul anului;
 • e) pastravul de mare (somonul de Marea Neagra) tot timpul anului;
 • f) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 martie inclusiv si din 01 octombrie 2021 pana pe 31 martie 2022;
 • g) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
 • h) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 iunie inclusiv, si in perioada 15 octombrie - 31 decembrie inclusiv;
 • i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durata de 62 zile in perioada 1 iulie - 31 august;
 • -(2) in apele Marii Negre se interzic:
 • a) retinerea, detinerea si comercializarea rechinului in perioada 15 martie - 15 aprilie inclusiv si in perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv; in afara acestor perioade sunt permise retinerea si comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;
 • b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante ,tot timpul anului;
 • c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
 • d) pescuitul gobiidelor, pe o durata de 31 de zile, in perioada 15 aprilie - 15 mai inclusiv;
 • e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva);
 • -(3) Perioada de prohibitie a calcanului este 15 aprilie- 15 iunie inclusiv.
 • -(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm ( 2a >= 400mm) iar dimensiunea minima a exemplarelor ce vor fi retinute pe timpul pescuitului, va fi de cel putin 45 cm ( lungime totala).
 • -(5) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1 (alin 1), speciile marine de pesti altele decat cele prevazute la alin. (2) si (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
 • (6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" in perioada de prohibitie a speciilor demersale se face doar in zonele desemnate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, la propunerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marina 'Grigore Antipa' - INCDM Constanta, cu obligativitatea notificarii de catre agentul economic a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare in port a ambarcatiunilor.
 • Art 7.
 • - Prohibitia pescuitului in scop comercial , familial si recreativ al scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
 • a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 05 aprilie - 14 aprilie inclusiv;
 • b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 zile, in perioada 09 aprilie - 23 aprilie inclusiv;
 • c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Chiciu km 374,5 pe o durata de 15 de zile, in perioada 19 aprilie - 03 mai inclusiv;
 • d) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Chiciu km 374,5 pana la Baraj Portile de Fier II, inclusiv bratul Gogosu km 874,8, pe o durata de 15 de zile, in perioada 29 aprilie - 13 mai inclusiv;
 • e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare pe o adancime de 5 kilometri in largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cate 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane;
 • f) In conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci in perioada 9 aprilie - 18 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
 • g) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosac) se pot retine in vederea valorificarii.

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului:

sectiunea 1-a - zone si perioade de prohibitie Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1.516/2020 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 116.309/2020 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor;

sectiunea 3-a - dispozitii finale
- (1) Perioada de prohibitie a pescuitului in scop comercial, recreativ/sportiv si familial a scrumbiei de Dunare se poate modifica, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit...

Articole video legate de acest subiect :

 1. ------
solunar
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii