PROHIBITIA 2019(sectiunea a 3-a)

vezi aici sectiunea a 1-a si a 2-a :
1 - zone si perioade de prohibitie
2 - specii si perioade de prohibitie

DISPOZITII FINALE

 • Art 8.
 • - (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale,cu modificarile si completarile ulterioare.
 • - (2) Se interzice utilizarea beam-traulului si a dragei hidraulice de la mal pana la izobata de 15 m, pe toata lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44.20'N) pana la granita cu Bulgaria (43.44'N).
 • - (3) Se interzice utilizarea beam-traulului si a dragei hidraulice pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" de la mal pana la izobata de 20 m, pe toata lungimea liniei litorale, de la granita cu Ucraina (45.11'N) pana la Cap Midia (44.20'N).
 • - (4) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
 • - (5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.
 • (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), la propunerea Guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in coditii hidrologice nefavorabile.
 • -(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim - Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.
 • (8) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti, cu specificarea ca se admite pescuitul cu setci.
 • (9) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' este interzis pescuitul cu carlige cu nada tip paragate si pripoane, mai putin in zona marina a RBDD, cu respectarea prevederilor legale.
 • Art 9.
 • -(1)Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
 • -(2)Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic.
 • Art 10.
 • - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura inclusiv celor situate in ariile naturale protejate.
 • -(2) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole, in perioada de prohibitie, se face prin notificarea prealabila cu cel putin 48 de ore inainte a reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si ai Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
 • Art 11.
 • - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Art 12.
 • - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului:

sectiunea 1-a - zone si perioade de prohibitie Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 343 din 14 ianuarie 2019 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 111.211 din 31 ianuarie 2019 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului;

sectiunea 2-a - specii si perioade de prohibitie
- (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial a speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
a) stiuca ,da la data intrarii in vigoare a prezentului ordin ....

solunar
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii