PROHIBITIA 2019 (sectiunea 2-a)

vezi aici sectiunea a 1-a si a 3-a :
1 - zone si perioade de prohibitie
3 - dispozitii finale

SPECII SI PERIOADE DE PROHIBITIE

 • Art 6.
 • - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
 • a)stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 martie inclusiv, fara a aduce atingere prevederilor art. 1;
 • b) in mod special, pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ la stiuca este permis numai cu retinerea a maxim doua exemplare, care sa insumeze nu mai mult de 5 kilograme;
 • c) In mod special, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ la crap este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).
 • d) In mod special, pe Crisul Repede, in municipiul Oradea, de la Pod Dacia pana la Pod CFR Iosia, pe valea Iadului de la Baraj Lesu-Stana de Vale si pe teritoriul zonelor de pescuit recreativ Dambovita Superioara (Schit Dragoslavele-Baraj Pecineagu), Lac Pecineagu, Valsanul Mijlociu (Bradetu-Baraj Dobrogeanu) si Geoagiu Superior (Izvoare pana la Cheile Ramet), in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pesti, este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release).
 • e) pietrarul (Zingel zingel), fusarul(Zingel strebel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
 • f) coregonul si lipanul, tot timpul anului;
 • g) pastravul de mare (somonul de Marea Neagra) tot timpul anului;
 • h) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv si din 15 septembrie 2019 pana pe 30 aprilie 2020;
 • i) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
 • j) racul de munte (Astacus astacus), de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 iunie inclusiv, si in perioada 15 octombrie 31 decembrie inclusiv;
 • k) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durata de 62 zile in perioada 1 iulie - 31 august;
 • -(2) in apele Marii Negre se interzic:
 • a) retinerea, detinerea si comercializarea rechinului in perioada 15 martie - 15 aprilie inclusiv si in perioada 15 octombrie - 30 noiembrie inclusiv; in afara acestor perioade sunt permise retinerea si comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;
 • b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante ,tot timpul anului;
 • c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
 • d) pescuitul gobiidelor, pe o durata de 31 de zile, in perioada 15 aprilie - 15 mai inclusiv;
 • e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva);
 • -(3) Perioada de prohibitie a calcanului este 15 aprilie- 15 iunie inclusiv.
 • -(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm ( 2a >= 400mm) iar dimensiunea minima a exemplarelor ce vor fi retinute pe timpul pescuitului, va fi de cel putin 45 cm ( lungime totala).
 • -(5) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1 (alin 1), speciile marine de pesti altele decat cele prevazute la alin. (2) si (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
 • (6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" in perioada de prohibitie a calcanului, se poate face cu obligativitatea notificarii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare in port a ambarcatiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu exceptia teritoriului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" pana la izobata de 20 m.
 • Art 7.
 • - Prohibitia pescuitului in scop comercial , familial si recreativ al scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
 • a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 26 martie - 04 aprilie inclusiv;
 • b)pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 zile, in perioada 1 aprilie - 15 aprilie inclusiv;
 • c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Chiciu, km 374,5, pe o durata de 15 de zile, in perioada 9 aprilie -23 aprilie inclusiv;
 • d) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Chiciu, km 374,5, pana la Baraj Portile de Fier 2, inclusiv bratul Gogosu km 874,8, pe o durata de 20 de zile, in perioada 18 aprilie - 7 mai inclusiv;
 • e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare pe o adancime de 5 kilometri in largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cate 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane;
 • f) In conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci in perioada 18 aprilie - 27 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
 • g) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosac) se pot retine in vederea valorificarii.

vedeti si celelalte sectiuni ale ordinului:

sectiunea 1-a - zone si perioade de prohibitie Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 343 din 14 ianuarie 2019 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 111.211 din 31 ianuarie 2019 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului;

sectiunea 3-a - dispozitii finale
- (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de ....

Articole video legate de acest subiect :

 1. ------
solunar
cotele apelor Dunarii
Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit
fazele Lunii