PROHIBITIA 2018 (Ordin nr. 8/174/2018)

ZONE SI PERIOADE DE PROHIBITIE

 • Ordinul nr. 8/174/2018 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2018
 • Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 11.527/2018 din al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Referatul de aprobare nr. 100.385 din 16.02.2018 al Directiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului;
 • luand in considerare prevederile:
 • - art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • - art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003
 • - art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor si art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si viceprim-ministrul, ministrul mediului emit urmatorul ordin:
 • Art 1.
 • - (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie - 05 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 zile, in perioada 7 aprilie - 22 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
 • - (2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibitie se poate prelungi, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului.
 • - (3) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 zile, in perioada 7 aprilie - 5 iunie inclusiv.
 • - (4) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in zona Garla Turceasca-Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 7 aprilie-05 iunie inclusiv.
 • - (5) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea in zona care constituie frontiera de stat cu Republica Bulgaria, pe o durata de 45 de zile, in perioada 15 aprilie-30 mai inclusiv.
 • - (6) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice in fluviul Dunarea in zona care constituie frontiera de stat cu Ucraina, pe o durata de 45 de zile, in perioada 22 aprilie-5 iunie inclusiv.
 • Art 2.
 • - in Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 60 zile, in perioada 07 aprilie - 05 iunie inclusiv.
 • Art 3.
 • Pentru lacurile de acumulare destinate productiei de energie electrica, in perioadele de prohibitie este interzisa scaderea dirijata a nivelului apei, in scopul asigurarii protectiei zonelor de depunere a icrelor, cu exceptia considerentelor de prevenire a calamitatilor naturale.
 • Art 4.
 • - Se declara zone de protectie la iernat pentru resursele acvatice vii:
 • - 500 m amonte si aval pe axul albiei minore, in zona podurilor, peste cursurile de apa care au cel putin un punct de sprijin in albia cursului de apa;
 • - raul Mures in zona localitatii Arad, intre cartierele Micalaca si Subcetate (zona dintre podul rutier si podul CFR);
 • - raul Mures de la confluenta raului Gurghiu cu raul Mures, aval, pana la barajul din localitatea Reghin;
 • - raul Mures prag beton Brancovenesti, amonte, pana la balastiera "Hanes";
 • - raul Mures in zona termocentralei Iernut avand coordonatele 46.28'12,86"N, 24.11'9,42" E;
 • - raul Mures in zona localitatii Iernut avand coordonatele 46.27'14,47 "N, 24.14'49,41" E;
 • - raul Mures in zona localitatii Gheja avand coordonatele 46.27'15,76 "N, 24.3'38,25" E;
 • - raul Crisul Repede, localitatea Tarian, de la priza de captare canalul Crisurilor Tarian 47.5'17,62 "N 21.47'2,63 "E in aval pana la puntea pietonala Tarian 47.5'15,24 "N 21.46'4,67 "E;
 • - raul Crisul Repede, comuna Santandrei/comuna Bors, 500 m aval 47.4'52,45 "N 21.50'10,59 "E si amonte 47.4'47,19 "N 21.50'49,21 "E de priza de apa statie sortare balastiera Aquaserv Santion;
 • - raul Crisul Negru, localitatea Soimi, de la halta Soimi 46.41'7.97 "N 22.7'36.95 "E spre amonte pana la podul Urvis de Beius 46.40'49.56 "N 22.9'1.37 "E;
 • - raul Crisul Negru, localitatea Ginta, de la prag Ginta confluenta amonte canal moara Ginta 46.45'3.41 "N 22.5'0.28 "E in aval pana la polder Ginta 46.45'36,53 "N 22.3'37,23 "E;
 • - raul Olt aval baraj ACH Avrig avand coordonatele lat. 45.743333, long. 24.389500 - pana la 200 m aval confluenta cursului principal al Oltului cu bratul secundar avand coordonatele - lat. 45.736774, long. 24.375538, pe ambele maluri.
 • In aceste zone se interzice pescuitul incepand cu data intrarii in vigoare aprezentului ordin pana la 15 martie fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art.1.
 • Art 5.
 • - Se declara zone de refacere biologica / zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
 • a) Pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazuta la art. 1 alin. (2);
 • b) pe Dunarea Veche sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu canalul Raducu, tot timpul anului;
 • c) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
 • d) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
 • e) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe in zona rectificata (Uzlina) cuprinsa intre km 84 si confluenta cu canalul Uzlina, tot timpul anului;
 • f) lacul Cuejdel rezervatie naturala din judtul Neamt, tot timpul anului;
 • g) paraiele Iapa, Tarcau si Sabasa din judetul Neamt, tot timpul anului;
 • h) bratul secundar al raului Olt rezultat in urma devierii artificiale a raului Olt din zona localitatilor Sarata-Colun avand coordonatele (lat. 45.768266, long. 24.490176) pana la confluenta cu cursul principal al Oltului avand coordonatele (lat. 45.772138, long. 24.486772), tot timpul anului;
 • i) bratul secundar al raului Olt din zona localittaii Avrig, aval dreapta baraj ACH Avrig avand coordonatele ( lat. 45.746467, long. 24.383083) pana la confluenta cu cursul principal al Oltului avand coordonatele (lat. 45.739114, long. 24.376745), tot timpul anului;
 • j) paraul Neagra din judetul Suceava intre Gura Negrisoarei si Gura Cristisorului pe o lungime de 6 km, tot timpul anului;
 • k) paraul Negrisoara din judetul Suceava intre Gura Negrisoarei si Darmoxa pe o lungime de 9 km, tot timpul anului;
 • l) raul Mures in zonele:
 • - curba de la Petelea, avand coordonatele 46.44'.7,71"N, 24.42'27,72"E;
 • - teava Glodeni, avand coordonatele 46.39'23,12"N, 24.37'30, 31"E;
 • - Chinari, avand coordonatele 46,36'3,18" N, 24.35'30,26" E;
 • - Chinari la teava, avand coordonatele 46.35'50,40" N, 24.35'11,33"E;
 • -Tg. Mures amonte baraj priza, avand coordonatele 46.33'45,49"N, 24.34'4,41"E;
 • - Tg. Mures baraj Ady, avand coordonatele 46.32'37,87"N, 24.31'55,30"E
 • ;
 • - Moresti, *Sub padure*, avand coordonatele 46.29'46,72"N, 24.27'5,34"E;
 • -Chetani, avand coordonatele 46,27'19, 43"N, 24.1'5,85"E, tot timpul anului.
 • m) paraul Caian de la confluenta cu paraul Chiscadaga pana la varsare in raul Mures, tot timpul anului;
 • n) raul Ponor de la izvoare pana la confluenta cu raul Crisul Alb, tot timpul anului;
 • o) raul Izvor de la izvoare pana la confluenta cu raul Crisul Alb, tot timpul anului;
 • p) raul Crisul Alb superior de la izvoare pana in localitatea Brad, tot timpul anului;
 • q) raul Romosel de la izvoare pana la podul Maiorului, tot timpul anului;
 • r) raul Valea Luncani de la izvoare pana la confluenta cu raul Stei, tot timpul anului;
 • s) raul Densus-Galbena de la izvoare pana la confluenta cu Raul Mare, tot timpul anului;
 • s) Raul Mare inferior de la lacul Ostrov pana la lacul Hateg, tot timpul anului;
 • t) raul Malaiesti, de la izvoare pana la confluenta cu raul stei, tot timpul anului;
 • t) raul Mitresti, de la izvoare pana la confluenta cu raul Stei, tot timpul anului;
 • u) Raul Alb de la izvoare pana la confluenta cu raul Stei, tot timpul anului;
 • v) raul Maleia de la izvoare pana la podul Rusu, tot timpul anului;
 • w) raul Voievodul de la izvoare pana la cantonul silvic Cimpa, tot timpul anului;
 • x) raul Rausor de la Paltinei pana la confluenta cu Raul Mare, tot timpul anului;
 • y) raul Zeicani de la paraul Aninei pana la paraul Hategel, tot timpul anului;
 • z) raul Cerna Superioara de la izvoare pana la lacul Cincis, tot timpul anului;
 • aa) raul Cerna Superioara de la izvoare pana la lacul Cincis, tot timpul anului;
 • bb) raul Cerna Inferioara I de la barajul Cincis pana la localitatea Hunedoara, tot timpul anului;
 • cc) raul Batrana de la izvoare pana la confluenta cu raul Mures, tot timpul anului;
 • dd) raul Streiul Mijlociu de la confluenta cu paraul Crivadia pana la confluenta cu raul Barbat, tot timpul anului;
 • ee) raul Slasti de la izvoare pana la confluenta cu raul Cerna, tot timpul anului;
 • ff) raul Geoagiu de la izvoare pana la confluenta cu raul Mures, tot timpul anului;
 • gg) raul Tisa 300 m aval de localitatea Teceul Mic pana la 500 m amonte de stalpul de frontiera nr. 258, tot timpul anului;
 • hh) raul Somes, localitatea Tamaia, 300 m amonte de bacul plutitor (zona "La horincie"), tot timpul anului;
 • ii) raul Lapus, localitatea Catalina, 500 m aval de barajul Catalina, tot timpul anului;
 • jj) raul Somesul Mare, 100 m aval si 100 m amonte de barajul priza alimentare cu apa a localitatii Beclean, tot timpul anului;
 • kk) raul Sieu, 100 m amonte si 100m aval de la confluenta cu raul Somesul Mare, tot timpul anului;
 • ll) raul Mures, municipiul Arad, in zona balastierelor "La Vulpe" si " Del Bono", tot timpul anului;
 • mm) raul Timis, municipiul Lugoj, intre podul vechi de fier si podul de beton, tot timpul anului;
 • nn) raul Timis, localitatea Sag, 100 m amonte de podul de cale ferata si 100 m aval de podul rutier, tot timpul anului;
 • oo) raul Timis, 300 m aval de podul rutier Albina de pe soseaua Timisoara-Buzias, tot timpul anului;
 • pp) raul Buzau, amonte de confluenta cu paraul Dalghiu, tot timpul anului;
 • qq) paraul Dalghiu pe toata lungimea sa, tot timpul anului;
 • rr) raul Crisul Negru, localitatea Ginta de la punte aval prag Ginta 46.45'5,21 "N, 22.4'38,95 "E, in aval pana la polder Ginta 46.45'36,53 "N, 22.3'37,23 "E, tot timpul anului;
 • tt) raul Crisul Repede, localitatea Cheresig, de la evacuare canal Alceu 47.1'50,29"N 21.41'37,77"E in aval pana la frontiera cu Ungaria 47.1'21,46"N 21.39'33,35"E, tot timpul anului;
 • ss) raul Crisul Negru, localitatea Rapa, 825 m amonte priza captare 46.44'42,30"N, 21.51'50,98 "E in aval pana la 500 m priza de captare 46.44'18,79 "N, 21.51'24,92 "E, tot timpul anului;
 • ss) raul Crisul Negru de la balastiera Batar 46.71'38,67"N, 21.82'56,07"E, in aval pana la canton ANIF Batar 46.70'59,40"N, 21.82'07,11" E, tot timpul anului;
 • tt) pe bratul Chilia, zona km 72 - 77 Pardina, pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie - 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • tt) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie - 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • uu) pe bratul Borcea, zona km 37 - 41 ( Stelnica - Fetesti), pe o durata de 60 zile, in perioada 15 martie -13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
 • vv) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", tot timpul anului;
 • ww) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:
 • coordonate in stereo 70
 • sectoarele zonei A
 • 257164, 788456 si respectiv 256493, 788501
  257052, 787992 si 256509, 788802
  259130, 788415 si 256202, 788814
  259167, 788447 si 256190, 788515
 • Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine (in partea vestica, linia tarmului)
 • 260634, 788334
  260642, 800173
  254039, 800173
  255143, 788425
 • Coordonatele geografice ale celor doua zone (in ETRS89) sunt dupa cum urmeaza:
 • Sectoarele zonei A:
 • 43 gr 45 min 25,394 sec , 28 gr 34 min 49,673 sec si respectiv: 43 gr 45 min 03,625 sec, 28 gr 34 min 50,360 sec
  43 gr 45 min 22,434 sec , 28 gr 34 min 28,744 sec si 43 gr 45 min 03,712sec , 28 gr 35 min 03,824 sec
  43 gr 46 min 29,049 sec , 28 gr 34 min 51,717 sec si 43 gr 44 min 53,764 sec , 28 gr 35 min 03,754 sec
  43 gr 46 min 30,200 sec , 28 gr 34 min 53,219 sec si 43 gr 44 min 53,803 sec , 28 gr 34 min 50,388 sec
 • Sectoarele zonei B: coordonatele exterioare sunt cele ale rezervatiei marine( in partea vestica, linia tarmului)
 • 43 gr 47 min 17,817 sec , 28 gr 34 min 51,065 sec
  43 gr 47 min 00,814 sec , 28 gr 43 min 39,704 sec
  43 gr 43 min 27,240 sec , 28 gr 43 min 26,172 sec
  43 gr 44 min 20,064 sec , 28 gr 34 min 44,310 sec
  si a carei limita dinspre mal este balizata, in tot timpul anului.
 • Art 6.
 • - (1) in zonele de refacere biologica/zonele de protectie, sunt interzise:
 • a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
 • b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea / bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
 • c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
 • d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
 • - (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
 • a) cand pescuitul se desfasoara in scop stiintific;
 • b) din considerente de prevenire a calamitatilor naturale.
 • - (3) Asociatiile de pescari recreativi au obligatia sa marcheze pe teren, cu semne vizibile, hotarele zonelor de protectie si ale zonelor de refacere biologica.
 • SPECII SI PERIOADE DE PROHIBITIE

  • Art 7.
  • - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti si al altor vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
  • a)stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. 1;
  • b) in mod special, pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ/sportiv la stiuca este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch & release);
  • c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul(Zingel strebel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tot timpul anului;
  • d) coregonul si lipanul, tot timpul anului;
  • e) pastravul de mare (somonul de Marea Neagra) tot timpul anului;
  • f) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie inclusiv si din 15 septembrie pana pe 31 decembrie;
  • g) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru programele de populare a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
  • h) femelele de raci, in perioada de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 15 iunie inclusiv, si femelele si masculii de raci, in perioada 1 noiembrie-31 decembrie inclusiv;
  • i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durata de 62 zile in perioada 1 iulie - 31 august;
 • -(2) in apele Marii Negre se interzic:
 • a) prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, detinerea si comercializarea acestuia, in perioada 15 martie-15 aprilie inclusiv si in perioada 15 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;
 • b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante ,tot timpul anului;
 • c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific;
 • d) pescuitul guvizilor, pe o durata de 31 de zile, in perioada 1 mai - 31 mai inclusiv;
 • e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva);
 • -(3) Perioada de prohibitie a calcanului este 15 aprilie- 15 iunie inclusiv.
 • -(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm ( 2a >= 400mm) iar dimensiunea minima a exemplarelor ce vor fi retinute pe timpul pescuitului, va fi de cel putin 45 cm ( lungime totala).
 • -(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1 (alin 1), speciile marine de pesti altele decat cele prevazute la alin. (2) si (3) sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;
 • (6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului. Utilizarea "beam traulului" in perioada de prohibitie a calcanului, se poate face cu obligativitatea notificarii Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare in port a ambarcatiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan, cu exceptia teritoriului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" pana la izobata de 20 m.
 • Art 8.
 • - Prohibitia pescuitului in scop comercial , familial si recreativ al scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
 • a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 07 aprilie - 16 apilie inclusiv;
 • b)pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 zile, in perioada 12 aprilie - 26 aprilie inclusiv;
 • c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Chiciu, km 374,5, pe o durata de 30 de zile, in perioada 12 mai-10 iunie inclusiv;
 • d) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Chiciu, km 374,5, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 15 aprilie-15 mai inclusiv;
 • e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare pe o adancime de 5 kilometri in largul marii si pe un coridor lat de 2 kilometri socotit cate 1 kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sfantu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane;
 • f) In conformitate cu prevederile legale in vigoare in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci in perioada 28 martie - 06 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
 • g) in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sanger, novac, cosac) se pot retine in vederea valorificarii.

DISPOZITII FINALE

 • Art 9.
 • - (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale,cu modificarile si completarile ulterioare.
 • - (2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii si in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in perioada 01 aprilie - 30 septembrie inclusiv.
 • - (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in perioada 1 iunie-30 septembrie inclusiv.
 • (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii', in coditii hidrologice nefavorabile.
 • -(5) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim - Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.
 • (6) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfantu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apa dulce se aplica reglementarile de pescuit pentru zonele de lacuri si balti.
 • (7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' este interzis pescuitul cu carlige cu nada (paragate si pripoane).
 • Art 10.
 • -(1)Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta.
 • -(2)Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
 • Art 11.
 • - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*.
 • -(2) in amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii* activitatea de pescuit este permisa, in perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*, eliberat in baza urmatoarelor documente:
 • a) facturi fiscale in ultimii 3 ani pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol si dovada popularii;
 • b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
 • c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
 • d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
 • -3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*.
 • Art 12.
 • - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Art 13.
 • - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
solunar
cotele apelor Dunarii Tabele anuale cu speciile de pesti si sansele la pescuit fazele Lunii img

ULTIMELE ADAUGATE